Därför undviker läkaren att sticka ditt barn i fingret!

stetoskopPå vårdcentralen får vi får ofta önskemål från oroliga föräldrar att vi ska ta en s k snabbsänka när deras barn har hosta, snuva och feber. En snabbsänka, eller ett CRP (C-reaktivt protein), är ett protein vars koncentration ökar i blodet i samband med en infektion. När man söker läkare för t ex en förkylning vet vi ju redan att det finns en pågående infektion. Istället använder vi ibland CRP för att om möjligt försöka urskilja om infektionen orsakas av en bakterie eller ett virus. Är infektionen orsakad av en bakterie kan den om det behövs botas med antibiotika men även bakteriella infektioner kan läka av sig själva. Däremot förkylningar orsakade av virus läker ut av sig själva på ca 1-2 veckor. Så varför vill vi då ogärna sticka barn i fingrarna? Först och främst för att det gör skitont! Fingertoppen är en av de mest nervtäta ytorna vilket gör att området blir otroligt smärtkänsligt. Dessutom är snabbsänka/CRP inte ett särskilt lättvärderat prov på just barn. Influensor och även simpla bondförkylningar (båda virus) kan ge rejält utslag (högt värde) på barn varför provet i sig inte är särskilt värdefullt. Istället gör vi en klinisk bedömning där vi sammanväger sjukdomsförloppet (anamnesen), symtom och undersökningsfynd och utifrån det beslutar vi huruvida vi tror att det rör som en bakterie eller ett virus. Så hav förtröstan! Det handlar inte om vare sig snålhet eller tidsbrist utan helt enkelt omtanke om ditt barn…